Члени Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства стурбовані відсутністю уваги до екологічних питань на політичному порядку денному, що призводить до гальмування виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині охорони довкілля та зміни клімату, і в результаті – низького прогресу в проведенні відповідних євро інтеграційних реформ.

Проєвропейські платформи громадянського суспільства закликають владу створити Міністерство захисту довкілля як інструмент трансформації державної політики у відповідності до Європейського зеленого курсу (Green Deal), екологізації економіки в умовах її відновлення від COVID-19, забезпечення кроссекторальності кліматичних та довкільних питань.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату»
Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
та Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

Члени РГ5 УС ПГС та РГ3 УНП ФГС СхП стурбовані відсутністю уваги до екологічних питань на політичному порядку денному. Питання охорони довкілля ігноруються Кабінетом Міністрів України та не беруться до уваги в процесі формування державної політики у різних сферах суспільного життя та при прийнятті важливих рішень. Така ситуація веде до неналежного та невчасного виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині охорони довкілля та зміни клімату, і в результаті –  низького прогресу в проведенні відповідних євроінтеграційних реформ.

Проблема непріоритетності питань довкілля особливо гостро виявляється у повній бездіяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля щодо просування зеленого порядку денного, яке під “зеленими” питаннями розуміє лише підтримку розвитку відновлюваних джерел енергії. Очікування, що об’єднання двох міністерств (енергетики та екології) приведе до вирішення спільних для енергетики та довкілля проблем, а саме належного виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, екологізації гідроенергетики, імплементації європейського законодавства у сфері атмосферного забруднення тощо, також виявились марними.

Члени Робочих груп закликають Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Міністерство енергетики та захисту довкілля:

(1)   Уряду розробити, а парламенту затвердити програму діяльності Уряду, зокрема в частині охорони довкілля та зміни клімату, яка б містила конкретні завдання з чіткими вимірюваними показниками.

(2)   Програма діяльності Уряду має враховувати цілі та завдання усіх компонентів Європейського зеленого курсу, прийнятого Європейською Комісією у грудні 2019 року, і до якого Україна офіційно задекларувала приєднання, що, серед іншого, дозволить посилити кліматичну політику та враховувати екологічні виклики у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, промислової політики тощо.

(3)   Створити окреме міністерство захисту довкілля з чіткими функціями та повноваженнями, що, серед іншого сприятиме вирішенню нагальних екологічних проблем та належному виконанню Угоди про асоціацію в частині довкілля та зміни клімату, а також імплементації Європейського зеленого курсу в державну політику та діяльність Уряду.

(4)   Екологічні та кліматичні питання мають бути наскрізними в усіх державних політиках та враховані при прийнятті важливих політичних рішень, беручи до уваги останні європейські тенденції.

(5)   Відновлення економіки після COVID-19 та підтримка бізнесу має відбуватись на засадах екологізації фінансових планів та екологічних умов надання допомоги, беручи до уваги рекомендації міжнародних інституцій (ОЕСР, Європейська Комісія).

 Довідково:

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (https://eu-ua-csp.org.ua/) є національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС об’єднує 282 організації.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://old.eap-csf.org.ua/) – це мережа з близько 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.